לשירות לקוחות והזמנות חייגו – 054-9749949  | info@babystep.co.il ✉ 

תקנון

תקנון האתר
ברוכים הבאים לאתר הבית של Babystep, אנו מציעים חווית שירות ורכישה חדשה ומהירה לאספקת נעלי הילדים שאותם אנחנו כל כך אוהבים.

בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת Babystep   ח.פ 319327839 מרחוב חיפה קרפל 60  (להלן: “Babystep” או “החברה”).

בכל שאלה או סוגיה בקשר לאתר ו/או השירות  הניתן  על ידי  Babystep  ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות של החברה:
באמצעות דוא”ל:  info@babystep.co.il
 או
בטלפון 054-9749949
 מענה טלפוני יינתן  בימים  א´-ה´ בין  השעות  9:00 עד 19:00  ובימי שישי  וערבי חג  בין  השעות 09:00 עד 14:00.

הוראות תקנון זה מפרטות את תנאי השימוש באתר החלים על כל פעולה ו/או הזמנה ו/או רכישה המתבצעת על ידי המשתמש והן מהוות חוזה מחייב בין המשתמש לבין  Babystep.
שימוש באתר משמע הסכמה לתנאי השימוש כאמור. על כן, הלקוח מתבקש לקרוא היטב את תנאי השימוש באתר המפורטים להלן.

הגדרות
“שימוש באתר” – לרבות גלישה, רכישה והרשמה לחברות במועדון לקוחות.
“לקוח” – גולש, משתמש או רוכש באמצעות האתר.
התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.
התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.
הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן

מי רשאי להשתמש באתר?
רשאי לעשות שימוש באתר מי שכשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת. משתמש שהינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולה משפטית ללא אישור אפוטרופוס נדרש לקבל אישור מאת הוריו או האפוטרופוס החוקי. האחריות בגין השימוש באתר על ידי קטין ו/או מי שאינו זכאי לבצע פעולה משפטית חלה על ההורים ו/או האפוטרופוס בלבד.

השירותים המוצעים באתר
השירותים המוצעים באתר כוללים, בין היתר, מידע אודות החברה, קטלוג מוצרים, אפשרות רכישת מוצרי החברה, רשימת חנויות בהן מוצעים מוצרי החברה ועוד. יובהר כי רשימת החנויות מידע  אינפורמטיבי בלבד וכי חנויות  אלה אינן מהוות חלק מן האתר. Babystep רשאית לשנות את תוכן האתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו ואופן השימוש באתר ללא הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (Mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים .

רכישת מוצרים באמצעות האתר
הרכישות באמצעות האתר הן לצורך ביתי, אישי ומשפחתי בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). המוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר מופיעים לפי מותגים וקטגוריות וניתן לזהותם באמצעות תמונה ותיאור הנדרש לפי חוק. המשתמש רשאי בכל עת לפנות בשאלות למוקד שירות הלקוחות של Babystep לקבלת מידע נוסף בקשר למוצרים המוצגים. בסמוך למוצר מצוין מחירו הכולל. על אף האמור, התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכן והמוצר בפועל ייראה שונה מאשר בתמונה באתר וזאת לאור השימוש בזוויות צילום מוגבלות. ללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. המחיר של המוצר כפי שהוא מופיע באתר הינו המחיר הקובע לשם רכישת המוצר באמצעות האתר ולא תהיה למשתמש כל טענה אם מצא כי מחירו של המוצר שונה באחת או יותר מהחנויות בהן נמכרים מוצרים ו/או מותגים של Babystep.

הליך הרכישה
המכירה הינה בישראל בלבד.

הליך הרכישה מבוצע באמצעות תהליך רכישה מאובטח. הלקוח יבחר את המוצרים שהוא מעוניין לרכוש ויוסיף אותם לסל הקניות. בתום בחירת המוצרים, על הלקוח לבצע תהליך רכישה על ידי מילוי פרטיו המדויקים במקום המיועד לכך באתר. מילוי פרטים אישיים כוזבים ו/או פרטי אשראי כוזבים מהווה עבירה פלילית. כמו כן, אי מילוי פרטים מדויקים למשלוח עלול לגרום לכך כי לא ניתן יהיה לספק את המוצרים המוזמנים למען הנכון ובמקרה כזה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה. לאחר ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדוא”ל של הלקוח אישור הזמנה. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק כל מוצר שהוזמן. עם זאת, במידה והמוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי, החברה תיצור קשר עם הלקוח בדוא”ל או בטלפון ותודיע לו על כך. במקרה כזה הלקוח לא יחויב בגין העסקה. בכל מקרה, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין הזמנת מוצר שאזל מהמלאי.

פרטי הלקוח ישמשו אך ורק על מנת לבצע את ההזמנה אלא אם כן הסכים הלקוח במפורש לעשות בהם שימוש אחר. לאחר ביצוע העסקה יישלח ללקוח טופס גילוי בדוא”ל ובו מספר הזמנה ופרטי ההזמנה. תשלום עבור עסקאות המתבצעות באתר ייעשה אך ורק באמצעות כרטיסי אשראי ישראליים. על אף האמור, השלמת ביצוע העסקה מותנית באשור ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תשלח ללקוח הודעה על כך ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד Babystep.

אספקה
לאחר בחירת המוצרים יבחר הלקוח את זמני האספקה המתאימים לו בהתאם לאפשרויות המוצגות באתר. המוצרים יסופקו לכתובת מלאה ומדויקת כפי שנמסרה על ידי המשתמש. אפשרויות משלוח, דמי משלוח וזמני אספקה יפורטו באתר.

ביטול עסקה
לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) כדלקמן:

צרכן רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר. על אף האמור, לא ניתן לבטל עסקה של טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות:
בטלפון 0549749949
או
בדוא”ל לכתובת info@babystep.co.il

הודעה הביטול של הלקוח תכלול את שמו ואת מספר הזהות שלו.
ביטל הלקוח עסקה  כאמור  שלא עקב  פגם, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת  הביטול.  החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או  100 ₪  לפי הנמוך מבניהם.  הנכס או
קיבל הלקוח את  הנכס  נושא העסקה, יחזירו לעוסק באחת  ממקומות  המכירה.

על אף  האמור, לקוח שהוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן אשר ההתקשר בעסקה  באמצעות שיחה בין העוסק לצרכן יוכל לבטל את העסקה בתוך  ארבעה חודשים מיום מסירת הנכס או מיום  קבלת  המסמך עם פרטי העסקה לפי המאוחר ויחולו הוראות חוק הגנת הצרכן  בעניין זה.
יובהר כי במידה והמוצר מוחזר במצב ירוד החברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

הגנת הפרטיות
הגלישה באתר מתאפשרת ללא צורך במסירת פרטים אישיים או סיסמה. בעת גלישת הלקוח באתר, גם אם הוא לא רוכש מוצר, יכול שיצטבר מידע על מבצעים שהביע בהם עניין, עמודים או קטגוריות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו ועוד. Babystep רשאית לאסוף מידע כאמור והוא ישמש אותה לפילוח סטטיסטי. כמו כן, Babystep רשאית להעביר מידע כאמור ו/או להשתמש בו, בין היתר, לצרכי פרסום, לשם משלוח דפי נחיתה ובלבד שהקשר של הלקוח הספציפי למידע זה לא ניתן לזיהוי.
הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.
הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של החברה (למעט פרטי כרטיס אשראי)  (“מאגר הלקוחות”).מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. החברה תערוך שימוש בנתונים הנ”ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של החברה או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן: במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט; כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין סופר-פארם (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה); בכל מקרה בו לדעת החברה מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח; החברה תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

מידע
המידע באתר כולל את המידע הרלבנטי לגבי המוצרים בהתאם לדין. ככל שלקוח מבקש לקבל הסבר פרטני יותר עליו לפנת לשירות הלקוחות.

ייתכן ובאתר יופיעו קישורים לאתרים אחרים. Babystep אינה אחראית לנכונות ו/או תוכן אותם אתרים. Babystep לא תהיה אחראית בקשר לכל תקלה, בעיית תקשורת, וירוס או תקלה טכנית במחשב או במכשיר אלקטרוני אחר של הלקוח או מי מטעמו כתוצאה מגלישה או שימוש באתר Babystep

מידע חיצוני
ייתכן ובאתר יופיע מידע מאת גורמים חיצוניים (ספקים, יצרנים וכו´) המידע כאמור מוצג באחריות הגורמים החיצוניים בלבד ו-Babystep אינה אחראית לאמיתות תוכנו והיא לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המגיע מאותם גורמים חיצוניים.

איסור שימוש לרעה
לקוח לא יעשה כל פעולה אשר עלולה לפגוע באתר, בתכניו ובמפעיליו ובכלל זה לא יעביר תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים וכל דין אחר. כמו כן לא יפיץ או יעביר באמצעות האתר חומר או מידע הכולל וירוס או כל דבר אחר העלול לפגוע בתקינות ובטכנולוגיות התומכות באתר. מבלי לגרוע מן האמור, Babystep רשאית לחסום לקוח מלעשות שימוש באתר ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או נימוק, אם על פי שיקול דעתה נראה כי לקוח עושה שימוש לרעה באתר בכל צורה שהיא והלקוח מתחייב לשפות את Babystep בכל מקרה שכתוצאה מהתנהגותו בקשר לשימוש באתר, נגרם נזק לBabystep ו/או לצד שלישי.
קניין רוחני
לקוח לא יעשה כל פעולה אשר עלולה לפגוע באתר, בתכניו ובמפעיליו ובכלל זה לא יעביר תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים וכל דין אחר. כמו כן לא יפיץ או יעביר באמצעות האתר חומר או מידע הכולל וירוס או כל דבר אחר העלול לפגוע בתקינות ובטכנולוגיות התומכות באתר. מבלי לגרוע מן האמור, Babystep רשאית לחסום לקוח מלעשות שימוש באתר ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או נימוק, אם על פי שיקול דעתה נראה כי לקוח עושה שימוש לרעה באתר בכל צורה שהיא והלקוח מתחייב לשפות את Babystep בכל מקרה שכתוצאה מהתנהגותו בקשר לשימוש באתר, נגרם נזק לBabystep ו/או לצד שלישי.

דין וסמכות שיפוט
הדין החל על השימוש באתר הוא דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט בחיפה.

ל-Babystep שיקול הדעת הבלעדי לא לאפשר ו/או להפסיק, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בהנמקה, שימוש באתר למי שהפר את תנאי מתקנון זה. Babystep רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כל עוד יפעל הצד השלישי בהתאם להוראות תקנון זה.

 קנייה מהנה!

סל הקניות שלך
 

מדריך מידות

אורך כף הרגל ס”מ מידות אירופה/ישראל גיל מוערך למידה
11.9 – 12.5 20 1 – 1.5 שנים
12.6 – 13 21 1 – 1.5 שנים
13 – 13.4 22 1.5 – 2 שנים
13.5 – 13.9 23 2 – 2.5 שנים
14 – 14.4 24 2 – 2.5 שנים
14.5 – 14.9 25 2.5 – 3 שנים
15 – 15.4 26 3 – 3.5 שנים
15.5 – 15.9 27 3.5 – 4 שנים
16 – 16.4 28 4 – 4.5 שנים
16.5 – 16.9 29 4.5 – 5.5 שנים
17 – 17.4 30 5 – 5.5 שנים
17.5 – 17.9 31 6 – 7 שנים
18 – 18.4 32 7 – 8 שנים
18.5 – 18.9 33 8 – 9 שנים
19 – 19.4 34 9 – 10 שנים
19.5 – 19.9 35 10 – 11 שנים
טיפים למדידה:
  • השתמשו בסרגל המידות על גבי משטח ישר וקשה, מקמו את העקב בזמן עמידה זקופה ובזמן שהחלק האחורי של העקב בתחילת הסרגל.
  • אנו ממליצים למדוד את שתי כפות הרגליים מכיוון ולעיטים קיים שוני בגודל כפות הרגליים ובמקרים אלו יש להזמין את המידה הגדולה ביותר שנמדדה.
  • בעזרת כלי כתיבה ניתן לשרטט את גודל הרגל ולראות בידיוק איזו מידה כדאי לבחור וגם תשאר לכם מזכרת ממידות כף הרגל.